Zarząd

Zarząd OSP Juszczyn:

Prezes – Tadeusz Sałapatek
V-ce Prezes-Naczelnik – Andrzej Wicherek
V-ce Prezes – Łukasz Sala
Zastępca Naczelnika – Tomasz Kozieł
Sekretarz – Michał Małysa
Skarbnik – Paweł Czarny
Gospodarz – Robert Uczniak
Członek – Andrzej Migas
Członek – Katarzyna Furmanek

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący – Sylwia Tokarz
Członek– Łukasz Marszałek
Członek – Wojciech Waląg