GBA 3/28 Renault D14

Rok produkcji: 2020
Zabudowa: PS Szczęśniak
Napęd: 4×4
Zbiornik wody: 3000l
Zbiornik z środkiem
pianotwórczym:
300l
Linia szybkiego natarcia:
TAK
Maszt oświetleniowy: TAK
Ilość miejsc: 6